pacman, rainbows, and roller s
ARTI TASHOWUF

Oleh:
KH.Abdul Gaos Saefulloh Maslul

11 Jumadil Akhir 1430 H

Tanda kiamat diantaranya matahari terbit dari sebelah barat.

Tidak akan pernah terjadi matahari terbit dari sebelah barat, dari dulu matahari terbit dari sebelah timur.

Yang dimaksud di dalam hadits shoheh ciri kiamat matahari terbit dari sebelah barat artinya yaitu murid mengajari guru.

Tashowuf terdiri dari huruf:
1) TA = Taubatan Nashuha.
2) SHOD = Shofaul Qolbi/bersih hati.
3) WAU = Wilayah.
4) FA = Fana.

Syarat orang yang diterima taubat nashuha adalah orang yang berdosa, berdasarkan surat An-Nisaa ayat 64.

Tidak berlaku taubatan nashuha bagi orang yang tidak mempunyai dosa.

Jadi amalan tashowuf adalah amalan bagi orang orang yang mempunyai dosa, supaya dapat maghfiroh dari Allah.

Tidak bisa taubatan nashuha kalau tidak bertemu seseorang yang bisa memintakan ampunan untuknya, dan orang tersebut adalah utusan Allah yang sekarang sejak Nabi hingga akhir ini, dilanjutkan oleh khulafaurosyidin yang disebut Guru Mursyid.

Shofaul Qolbi/bersih hati dari penyakit-penyakit hati.

Cara membersihkannya yaitu dengan Dzikrullah.

Sedangkan huruf "Wau" yang berarti Wilayah maksudnya ialah wilayah LAA ILAAHA ILLALLAH.

Dalam sebuah hadits dijelaskan "laa ilaaha illallahu hishni, waman dakhola hishni salamun min 'adzabii".

Huruf "fa" yang berarti fana maksudnya melebur segala sesuatu hanya Milik Allah.

***

Sumber:
www.suryalaya.org