Duck hunt

MAKLUMAT NO. 50.PPS.III.1995 TENTANG TATA TERTIB MANAQIBAN

Bismillaahir rohmaanir rohiim

Seraya bersyukur kehadirat Allah Subahanu Wata'ala, kita berharap semoga Allah SWT melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Untuk kesekian kalinya, kami menghimbau kepada semua ikhwan Thareqat Qodiriyah Naqsyabandiyah yang dikembangkan Pondok Pesantren Suryalaya, agar :

1. Melaksanakan amaliyah dan zikrullah secara tertib dan seragam.

2. Melaksanakan amaliyah mingguan seperti khotaman, dan bulanan seperti Manakiban, juga sedara seragam.

Dalam acara Manakiban :

2.1. Pembukaan

2.2. Pembacaan Ayat Suci Al- Qur'an (Kemudian membaca Sholawat Nabi pada bulan-bulan tertentu, seperti bulan Rabi'ul Awwal, dll).

2.3. Pembacaan Tanbih

Diawali dengan pembacaan Ummul Quran/Alfatihah yang dikhususkan kepada (Alm) Syekh H. Abdullah Mubarok Bin Nur Muhammad dan sesudah pembacaan Tanbih dilanjutkan dengan pembacaan Untaian Mutiara dan disertai do'a bagi kesehatan dan keselamatan Sesepuh pondok Pesantren Suryalaya

2.4. Pembacaan Tawassul

2.5. Pembacaan Manakib Sulthon Aulia Syekh Abdul Qodir Al Jaelani q.s berikut do'anya

2.6. Ceramah Agama Islam

2.7. Pembacaan Sholawat Bani Hasyim tiga kali secara bersama-sama

Catatan :

Apabila ada acara sisipan, berupa pengumuman, sambutan dan lain-lain dilaksanakan sebelum acara kedua (pembacaan Alquran) atau sesudah acara kelima (Pembacaan Manakib)

3. Dalam setiap pertemuan hendaknya dijadikan Majelis do'a yang ditujukan :

3.1. Bagi para pemimpin negara, semoga Allah SWT melimpahkan taufik dan petunjuk-Nya guna keselamatan agama dan negara

3.2. Bagi kita semua, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkat dan petunjuk-Nya sehingga kita digolongkan orang- orang yang shaleh serta segala amal ibadah kita mendapat ridlo dari pada-Nya

4. Agar tetap menghayati dan mengamalkan Tanbih. Dan barangsiapa yang tidak mengamalkan Tanbih, maka kami tidak bertanggungjawab atas penyimpangannya.

Demikian, semoga maklumat tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

1995-03-13 00:00:00,

Suryalaya Sesepuh Pondok Pesantren Suryalaya

KH. A.SHOHIBULWAFA TAJUL ARIFIN