Snack's 1967

MANQOBAH KA 6 NYARIOSKEUN SAYYID ABDUL QODIR DISARENGAN KU NABIYULLOH KHIDIR DI IRAK

Waktos Sayyid Abdul Qodir calik di tegalan Irak, anjeuna disumpingan ku Kangjeng Nabi Khidir as. Sareng teras Kangjeng Nabi Khidir nyarengan calik di Irak sawatara lami.

Saur Nabiyulloh Khidir:
"Upami salira palay disarengan, ulah nyulayaan, margi ari nyulayaan teh eta sok matak papisah".

Saparantos kitu, teras Kanjeng Nabi Khidir mulih, mung jangji ka Sayyid Abdul Qodir bade ngalongokan sataun sakali.

Ari Sayyid Abdul Qodir calik dina tempat panuduhan Kangjeng Nabi Khidir.

Sataun sakali sok dilongokan, kenging 3 taun.

***