Polly po-cket

MANQOBAH KA 20 NYARIOSKEUN MANUK NGALUHURAN KA ANJEUNA TERUS PAEH

1 waktos SAQ nuju abdas,aya 1 manuk hiber kaluhureun anjeuna.Barang eta manuk ditingali,guprak eta manuk teh ragrag, paeh.Tidinya teras anjeuna nyeuseuh kawayna,teras eta kawayna disidkohkeun,saurna: "Bisi kaula dosa,tah ieu baju kifarat dosa".

***