ISTIGHFAR SHOFAR

astaghfirulloohal 'azhiim, alladzii laa ilaahha illa hhuwal hayyul qoyyuum, wa atuubu ilaihhi taubatan 'abdin zhoolimin, laa yamliku linafsihhii, dlorrow wa laa naf'a, wa laa mautaw wa laa hayaataw wa laa nusyuuro.

"Abdi neda panghampura. Ka Gusti Allah nu Agung, Ka Gusti Allah nu Agung. Teu aya deui Pangeran. Anging Allah, Anging Allah, anu hurip anu jumeneng ku Anjeun. Abdi tobat ka Pangeran, Abdi tobat ka Pangeran, saperti abdi nganiaya. Teu ngamilik diri abdina pribadi. Teu ngamilik madhorotna. Teu ngamilik manfaatna. Teu ngamilik kana maotna. Teu ngamilik kana hirupna. Teu ngamilik pigelarna. (Saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Saya mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan yang hidup terus dan berdiri dengan sendiri-Nya. Saya mohon taubat selaku seorang hamba yang banyak berbuat dosa, yang tidak mempunyai daya upaya apa-apa untuk berbuat mudharat atau manfaat untuk mati atau hidup maupun bangkit nanti".

***

Keterangan:

Istighfar Shofar ini dibaca ketika:

1. Sebelum azan shubuh.

2. Setelah melaksanakan sholat taubat ba'da salam.

3. Pada suatu saat ketika merasa telah berbuat suatu dosa.

4. Sebelum melaksanakan sholat Lidaf'il Bala pada bulan shofar.

Adab sebelum membaca istighfar shofar adalah hadorot terlebih dahulu kepada Guru yang telah memberikan ijazahnya, yaitu kepada:

1. Syekh Abdulloh Mubarok bin Nur Muhammad.

2. Syekh Ahmad Shohibul Wafa Tajul Arifin.


Pair of Vintage Old School Fru