The Soda Pop
CARA MENGUCURKAN AIR DI ATAS KUBUR

Mengucurkan air di atas kuburan hanya 3x kucuran dengan searah (tidak dibulak-balik), dimulai dari arah nisan kepala sampai ke arah nisan kaki sambil membaca do'a.

Adapun do'anya ketika mengucurkan air adalah sebagai berikut:


1. KUCURAN PERTAMA

منها خلقناكم اللهما افتح ابواب السماﺀ لروحه/لروحها

minhhaa kholaqnaakum, alloohhummaftah abwaabas samaa-i liruuhihhi (untuk kubur perempuan: liruuhihhaa).

"Dari tanah Aku ciptakan kamu. Ya Allah, bukakanlah pintu langit untuk ruhnya".

2. KUCURAN KEDUA

وفيها نعيد كم اللهم جاف اللأرض عن جنبيه/جنبيها

wa fiihhaa nu'iidukum. alloohhumma jaafil ardlo 'ang jambaihhi (untuk kubur perempuan: ang jambaihhaa).

Dan kedalam tanah Aku kembalikan kamu. Ya Allah, lapangkanlah bumi ini untuk jasadnya".


3. KUCURAN KETIGA

ومنها نخرجكم تارة اخرى اللهم لقنه حجته/لقنها حجتها

wa minhhaa nukhrijukum taarotan ukhroo. alloohhumma laqinhhu hujjatahhu (untuk kubur perempuan: laqinhhaa hujjatahhaa).

"Dan dari bumi ini pula Aku keluarkan kamu sekali lagi. Ya Allah, talqinkanlah dia untuk pembelaan dirinya".

***